top of page

Zobacz, w czym możemy Ci pomóc...

lub też umów się z nami na spotkanie, na którym będziemy mogli znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie ...

Office Desk
Analysing the Data
Calculator

Księga przychodów / ryczałt

Od 150 zł netto/mc

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej i ryczałtu

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,

 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów,

 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych,

 • bieżące konsultacje podatkowe i rachunkowe,

 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.

 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli, 

 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,

Księgi handlowe

Od 600 zł netto/mc

Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) w tym:

 • otwarcie ksiąg rachunkowych  oraz bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości,

 • stworzenie dokumentu polityki rachunkowości,

 • utworzenie zakładowego planu kont,

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych,

 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • przygotowanie dokumentów do KRS,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,

 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,

 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,

 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych

Kadry i płace

Od 30 zł netto/mc

Obsługa kadrowo-płacowa. Wyliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatków. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

 • sporządzanie dokumentów związanych z  zatrudnieniem pracowników,

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło)

 • bieżące prowadzenie akt osobowych pracowników,

 • archiwizacja dokumentów pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

 • sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych

 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych pracowników do ZUS

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-8AR,

 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji rozliczeniowych,

 • sporządzanie deklaracji PFRON,

 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),

 • terminowe przekazywanie dokumentów do ZUS,

 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach PIT-11, PIT-40,

 • sporządzanie rocznej informacji o uzyskanych dochodach przez pracowników  zagranicznych IFT-1R,

 • sporządzanie rocznej deklaracji ZUS IWA,

 • sporządzanie sprawozdań z zakresu kadrowo-płacowego do GUS

Oferta: Services
bottom of page